ความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์แหล่งข้อมูลของ Netflix (“Experience”)! เอกสารความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดนี้ (“ข้อกำหนด”) อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวสำหรับ Experience นี้

คุณต้องมีอายุขั้นต่ำสิบสาม (13) ปีจึงจะสามารถโต้ตอบกับ Experience ได้ Experience เนื้อหา และบริการที่มีอยู่ใน Experience (“Experience”) มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น Experience นี้นำเสนอให้คุณโดย หากมีคำถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับ Experience นี้ หรือข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ experience@netflix.com หากติดต่อเรา โปรดระบุชื่อของ Experience

การรวบรวมและการใช้ข้อมูล

Experience นี้ไม่จำเป็นต้องใช้การลงทะเบียน

เมื่อคุณโต้ตอบกับเรา อาจมีการรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างข้อมูล ได้แก่ ประเภทของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ (เช่น ประเภทและการกำหนดค่า) URL อ้างอิง ที่อยู่ IP (ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งโดยทั่วไปของคุณให้เราทราบ) สถิติการดูหน้าเว็บหรือการโต้ตอบกับกิจกรรม รวมถึงข้อมูลบันทึกของเว็บเซิร์ฟเวอร์มาตรฐาน ข้อมูลนี้รวบรวมโดยใช้เทคโนโลยี อย่างเช่น คุกกี้ พิกเซ็ลแท็ก และเว็บบีคอน เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินงานภายใน เช่น เพื่อดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์เพื่อจัดการกับประสิทธิภาพของ Experience และเพื่อสร้างรายงานแบบรวมหรือแบบไม่ระบุตัวตนสำหรับการใช้งานของเรา

Experience นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ให้บริการโดย Google โดย Google Analytics ช่วยเราในการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวกับ Experience Google จะประมวลผลข้อมูลนี้ให้เราเพื่อวิเคราะห์การใช้งาน Experience สร้างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของ Experience และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Experience และการใช้งานอินเทอร์เน็ตแก่เรา หากมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Google Analytics คุณสามารถตรวจทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ https://policies.google.com/privacy?hl=en หากต้องการใช้ตัวเลือกเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ Google Analytics ของเรา คลิกที่นี่เพื่อเข้าถึงเครื่องมือคุกกี้ของเรา

Experience อาจให้ตัวเลือกกับคุณในการแชร์ข้อมูลทางอีเมล โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันสำหรับแชร์ข้อมูลอื่นๆ โดยใช้โปรแกรมไคลเอนต์และแอปพลิเคชันในอุปกรณ์แบบสมาร์ทที่คุณใช้งาน ปลั๊กอินโซเชียล (รวมถึงปลั๊กอินที่ Facebook, Twitter, Instagram และ Pinterest นำเสนอ) ช่วยให้คุณแชร์ข้อมูลในแพลตฟอร์มเหล่านั้นได้ เครือข่ายโซเชียลเป็นผู้ดำเนินการปลั๊กอินโซเชียลและแอปพลิเคชันโซเชียลเอง และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง

การเปิดเผยข้อมูล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างและอาจเปิดเผยกับบุคคลที่สามตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

  • กลุ่มบริษัท Netflix: เราอาจแชร์ข้อมูลของคุณระหว่างกลุ่มบริษัท Netflix (https://help.netflix.com/support/2101) ตามความจำเป็นสำหรับการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล การให้การสนับสนุนลูกค้า การพัฒนาเนื้อหา และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่อธิบายไว้ในส่วนการใช้ข้อมูลของเอกสารฉบับนี้
  • เราอาจใช้บริษัท ตัวแทนหรือผู้รับเหมารายอื่นๆ ("ผู้ให้บริการ") เพื่อให้บริการในนามของเราหรือเพื่อช่วยเราในการส่งมอบ Experience นี้ให้กับคุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ผู้ให้บริการเพื่อจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านไอที (เช่น การโฮสต์ Experience) เราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการใช้ข้อมูล ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของตนภายใต้ประเด็นด้านความปลอดภัยต่อไปนี้ เราและผู้ให้บริการของเราอาจเปิดเผยและอาจใช้ข้อมูลในกรณีที่เราหรือผู้ให้บริการเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าการเปิดเผยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ (ก) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง (ข) บังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้ (ค) ตรวจจับ ป้องกัน หรือจัดการกับกิจกรรมผิดกฎหมายหรือสงสัยว่าผิดกฎหมาย ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือทางเทคนิคหรือ (ง) ป้องกันอันตรายที่มีต่อสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ Netflix พาร์ทเนอร์ด้านเนื้อหา ผู้ใช้หรือสาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

เราใช้มาตรการทางการบริหาร ตรรกะ ทางกายภาพ และการจัดการที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณจากการสูญหาย การโจรกรรม และการเข้าถึง การใช้งาน และการแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต เราสามารถเก็บรักษาข้อมูลตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดหรืออนุญาต รวมถึงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้

หากในระหว่างการแชร์ข้อมูล เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและภูมิภาคอื่นๆ ที่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ครอบคลุม เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการถ่ายโอนข้อมูลตามข้อกำหนดเหล่านี้และตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องอนุญาต

สำหรับผู้อยู่อาศัยในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA): คุณมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สถานประกอบการหลักของเราในสหภาพยุโรปตั้งอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์

วัตถุประสงค์ในการใช้ Experience

Experience นี้และเนื้อหาหรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องมีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่การใช้งานในเชิงพาณิชย์เท่านั้น ในระหว่างที่คุณใช้ Experience เราให้สิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ในการเข้าถึงเนื้อหาและกิจกรรมของ Experience จะไม่มีการโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ให้กับคุณ ยกเว้นการให้สิทธิ์แบบจำกัดที่ระบุไว้ข้างต้น คุณตกลงที่จะไม่ใช้ Experience ในการแสดงสาธารณะ คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั้งหมด

คุณตกลงที่จะไม่เก็บถาวร ดาวน์โหลด (นอกเหนือจากการแคชที่จำเป็นสำหรับการใช้งานส่วนตัว) ทำซ้ำ แจกจ่าย แก้ไข แสดง ดำเนินการเผยแพร่ ให้อนุญาต สร้างผลงานลอกเลียนแบบ เสนอขาย หรือใช้เนื้อหาและข้อมูลที่มีอยู่หรือได้รับจากหรือผ่านทาง Experience โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Netflix และผู้ให้อนุญาตของบริษัท นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะไม่หลบเลี่ยง ย้ายออก เปลี่ยนแปลง ปิดใช้งาน ลดทอนประสิทธิภาพ หรือขัดขวางการคุ้มครองเนื้อหาใน Experience ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ สเครปเปอร์ หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ เพื่อเข้าถึง Experience แยกส่วนประกอบ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือแยกชิ้นส่วนซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการอื่นๆ ที่เข้าถึงได้ผ่าน Experience ใส่รหัสหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของ Experience ในทางใดทางหนึ่ง หรือใช้วิธีการขุดข้อมูล การรวบรวมข้อมูลหรือการสกัดข้อมูลใดๆ นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะไม่อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือส่ง หรือส่งผ่านเนื้อหาใดๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับ Experience รวมถึงไวรัสซอฟต์แวร์หรือรหัส ไฟล์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ

วรรคต่อไปนี้ไม่ใช้กับเขตเศรษฐกิจยุโรป ทั้ง NETFLIX หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตามหรือบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องในการสร้าง ผลิต หรือส่งมอบ EXPERIENCE ไม่มีภาระรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียในทางตรง โดยบังเอิญ ที่เป็นผลสืบเนื่อง ในทางอ้อม หรือเชิงลงโทษใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้ EXPERIENCE ของคุณตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต แม้ว่าจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงความเสียหายหรือการสูญเสียดังกล่าว

Experience รวมถึงเนื้อหาทั้งหมดที่มีให้ใน Experience ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า หรือกฎหมายและสิทธิสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ Netflix เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Netflix, Inc. หากคุณเชื่อว่ามีการทำซ้ำหรือเผยแพร่ผลงานของคุณในลักษณะที่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทราบเกี่ยวกับการละเมิดเนื้อหาใดๆ ที่ใช้งานได้ผ่าน Experience โปรดแจ้งให้เราทราบโดยกรอกแบบฟอร์มข้อร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์ (www.netflix.com/copyrights)

การใช้งาน การเยี่ยมชม หรือการเรียกดูข้อมูล Experience แสดงว่าคุณยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ และ/หรือการอัปเดตข้อกำหนดใดๆ เหล่านี้ โปรดอย่าใช้งาน Experience