Wanna Talk About It?

เว็บไซต์แหล่งข้อมูลจาก Netflix

การค้นหาความช่วยเหลือ

หากคุณหรือคนรู้จักต้องการความช่วยเหลือ ขอให้มั่นใจว่ามีความช่วยเหลือสำหรับคุณเสมอ คุณไม่ได้เผชิญปัญหาเพียงลำพัง โปรดดูข้อมูลและทรัพยากรความช่วยเหลือต่อไปนี้

 • สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย

  ดูเว็บไซต์

  สะมาริตันส์ เราอยู่ตรงนี้เสมอ ทุกวัน เราคือคนธรรมดาที่พร้อมจะรับฟัง อยู่เคียงข้าง เป็นกำลังใจให้คุณ และจะเก็บเรื่องของคุณเป็นความลับ ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร โทร. (02) 713-6793 หรือ (02) 713-6791 (English helpline) เวลา 10:00 – 22:00 น. หรือส่งข้อความหาเราได้ที่ Facebook @Samaritans.Thailand

 • มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

  ดูเว็บไซต์

  มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ให้การช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรม ข้อเตือนใจ ระวังภัย ฯลฯ
  โทร. 1134 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.) หรือส่งข้อความหาเราได้ 24 ชม. ที่ Facebook @Pavenafoundation