Wanna Talk About It?

Trang tài nguyên của Netflix

Tìm kiếm sự hỗ trợ

Bạn hoặc người bạn quen biết luôn có thể nhận được sự giúp đỡ bất cứ khi nào các bạn cần đến. Các bạn không hề đơn độc. Dưới đây là những thông tin và tài nguyên hướng dẫn bạn cách tìm kiếm sự giúp đỡ.

  • Tâm hồn đẹp Việt Nam

    Truy cập trang web

    Tâm hồn đẹp Việt Nam (Beautiful Mind VN) là một nhóm phi lợi nhuận, phi chính trị, tập trung vào công tác cung cấp kiến thức miễn phí về sức khỏe tâm lý cũng như nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần cho người Việt Nam. Những kiến thức ấy gồm có kiến thức về tâm lý học lâm sàng (clinical psychology), sức khỏe tâm lý và các rối loạn về tâm thần (mental disorder). Những nội dung này sẽ được trình bày dễ hiểu, dễ tiếp cận nhất có thể. Ngoài ra, nhóm còn tổ chức các buổi workshop hoặc webinars về tâm lý miễn phí cho bạn đọc khi có đủ nguồn lực.